تصویرسازی های عاشورایی
مجموعه تصویرسازیهای عاشورایی گروه هنری توکان

گروه توکان یک گروه به معنای حقیقی آتش به اختیار است که بدون وابستگی به هیچ نهاد سازمان ارگان و مجموعه ای دور هم جمع شده اند و برای مباحث مذهبی بدون دریافتهای مالی که در بسیاری از سازمانهای مدعی آتش به اختیاری باب شده است فعالیت می نمایند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: