خلاصه اى ازکتاب 180 پرسش وپاسخ آیت الله مکارم(توبه مرتد فطری، دراز کردن دست سمت آسمان هنگام دعا)

این احکام مربوط به کسى نیست که اعتقادى در درون دارد بلکه مربوط به کسى است که به اظهار یا تبلیغ بپردازد و در حقیقت قیام بر ضد رژیم موجود جامعه کند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) در این قسمت به توبه مرتد و علت دراز نمودن دست سمت آسمان در کتاب ۱۸۰پرسش و پاسخ ابت الله مکارم شیرازی پرداخته میشود

قسمت۱۳

چرا توبه مرتد فطرى پذیرفته نمى شود؟
اسلام در مورد کسانى که هنوز اسلام را نپذیرفته اند، سختگیرى نمى کند و آنها را به اسلام فرا مى خواند، و اگر نپذیرفتند و حاضر شدند طبق شرایط ذمه، همزیستى مسالمت آمیز با مسلمانان داشته باشند نه تنها به آنان امان مى دهد بلکه حفظ مال جان و منافع مشروع شان را بر عهده مى گیرد.
ولى در مورد کسانى که اسلام را پذیرا شوند و سپس عدول کنند فوق العاده سختگیر است. چرا که این عمل موجب تزلزل جامعه اسلامى مى گردد و یکنوع قیام بر ضد حکومت اسلامى محسوب مى شود و سبب مى شود که اسرار جامعه اسلامى به دست دشمنان افتد. لذا اگر مسلمان زاده باشد و از اسلام برگردد و در دادگاه اسلامى به ثبوت رسد خونش مباح، اموالش در میان وارثانش تقسیم و همسرش از او جدا باید شود، یعنى این احکام سه گانه درباره چنین کسى اجرامى شود.
ولى اگر شخص از اسلام برگشته مسلمان زاده نباشد به او تکلیف توبه مى کنند. اگر توبه کرد همه مجازات از میان خواهد رفت.

این احکام مربوط به کسى نیست که اعتقادى در درون دارد بلکه مربوط به کسى است که به اظهار یا تبلیغ بپردازد و در حقیقت قیام بر ضد رژیم موجود جامعه کند.
در حقیقت این حکم یک فلسغه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى کشور اسلامى و جلوگیرى از متلاشى شدن آن و نفوذ بیگانگان و منافقین.

چرا هنگام دعا دست بسوى آسمان بر مى داریم؟

امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند متعال نیاز به هیچ مکان و مخلوقى ندارد، بلکه تمام خلق محتاج او هستند.
خداوند متعال بندگانش را دستور داده که دست هاى خود را بسوى آسمان بطرف عرش بردارند، چرا که معدن رزق آنجاست ( بحارجلد۳ ص ۳۳۰ )
در حدیث دیگرى از امام على علیه السلام آمده است. “هنگامى که یکى از شما نماز ر  ا پایان مى دهد دست بسوى آسمان بردارد و مشغول دعا شود.”
در قران آمده “و فى السماء رزقکم و ما توعدون در آسمان رزق شما است و آنچه به شما وعده داده مى شود .”
مطابق این روایات چون غالب ارزاق انسان ها از آسمان است، آسمان به عنوان معدنى از برکات و ارزاق الهى معرفى شده و به هنگام دعا به آن توجه مى شود.
از بعضى روایات هم فلسفه دیگرى استفاده مى شود و آن اظهارخضوع و تذلل در پیشگاه خدا است.( بحارجلد ۹۰ ص ۳۰۸)

 

بخش های دیگر از کتاب۱۸۰پرسش و پاسخ را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۲: (چرا ذات پروردگاررانمى توان درک کرد؟)

بخش۳: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش۴: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۵: (ناممکن بودن تعدد خدایان، معنی لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله چیست؟) 

بخش۶: (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده) 

بخش۷: (اراده خداوند، سخن گفتن خدا، خشم خدا،اسم اعظم)

بخش۸: (مفهوم مکر درباره خدا، تقاضای رویت خدا توسط موسی،عرش خدا و عالم ذر چیست؟)

بخش۹: (هدایت و ضلالت از سوی خدا به چه معناست؟) 

بخش۱۰: (آیا مشاهده خداوند امکانپذیر است؟) 

بخش۱۱: (بداء چیست ایا خداوند در چیزی حلول می کند؟) 

بخش۱۲: (آیا توسل به اولیا شرک است؟) 

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: