عکس نوشت
دغدغه زیبای امام موسی صدر

نظر امام موسی صدر در مورد دین نظری زیباست برگرفته از مکتب اهل بیت که باید همه ما آن را سرلوحه قرار دهیم

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

خبرنگار: آیا در کنار وظایف‌ دینی هدف‌ خاصی‌ را دنبال‌ می‌کنید؟

امام موسی صدر: فعالیت‌‌های‌ دینی من، قبل‌ از هر چیز، ارتقای‌ زندگی‌ اجتماعی‌ مردم‌ به‌طور عام‌ و فرهنگ‌ دینی‌ مسلمین‌ به‌طور خاص‌ است.
بر این‌ باورم‌ که‌ تا وقتی‌ زندگی‌ اجتماعی‌ مردم‌ در این‌ سطح‌ است‌، وضع‌ دینی‌ آنان‌ را نمی‌توان‌ بهبود بخشید…

 

منبع: ادیان در خدمت انسان: جستارهایی درباره‌ی دین و مسائل جهان امروز، چ۳، ص۶۱

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: