ادواردو آنیلی
فیلم/ امضا تصاویر شهید ادواردو آنیلی توسط مرحوم کاسه ساز

امضا تصاویر شهید ادواردو آنیلی توسط مرحوم کاسه ساز در عیادت اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی از ایشان یک هفته قبل از درگذشت ایشان

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: