نظر مرحوم محمد علی کلی درباره حجاب

مجری از او سوال می کند چرا زنان مسلمان باید دارای پوشش وحجاب باشند؟

او می‌گوید: پر واضح است که حجاب علامت و نشان دهنده جایگاه و مقام زنان است. پوشیدن دامن های کوتاه نمادی از تخریب جایگاه و سلب آزادی زنان است .درحالی که حجاب زنان را از سوءاستفاده ها مصون می کند و نمادی از آزادی آنها درمقابل تجارت های روزانه دنیاست.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) گروه ترجمه سایت رهیافتگان-مترجم معصومه طاهری/محمد علی کلی یکی از چند غول  ورزش بوکس بود که با وجود شهرت جهانی به دور از زندگی مادی و لذایذ آن به غنای معنویت خود پرداخت  تا آن‌جا که درسال ۱۹۶۵ به اسلام روی آورد  و مسلمان شد .پس از آن به تدریج با مطالعه و تحقیق بیشتر به ابعاد گسترده دین اسلام پی برد و آن رادنبال کرد  .وی برای اثبات ادعای خود در مقابل منتقدان با صبر و مقاومت ایستادگی نمود .در مصاحبه تلویزیونی که با وی سالها قبل انجام شده بود  نظرش را درباره حجاب زنان مسلمان مطرح کرد.

مجری از او سوال می کند چرا زنان مسلمان باید دارای پوشش وحجاب باشند؟

او می‌گوید: پر واضح است که  حجاب علامت و نشان دهنده جایگاه و مقام زنان است. پوشیدن دامن های کوتاه  نمادی از تخریب جایگاه و سلب آزادی زنان است .درحالی که حجاب زنان را از سوءاستفاده ها مصون می کند و نمادی از آزادی آنها درمقابل تجارت های روزانه دنیاست.

به همین خاطر برای همسران و دختران حجاب باعث می‌شود از گناه و ابتذال در امان بمانند.خداوند هم در آیه ۳۱ سور نو درباره حجاب می فرماید:

« و زنان مؤمن را بگو تا چشمها (از نگاه ناروا) بپوشند و فروج و اندامشان را (از عمل زشت) محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه قهرا ظاهر می‌شود (بر بیگانه) آشکار نسازند، و باید سینه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوهران خود یا پدران یا پدران شوهر یا پسران خود یا پسران شوهر یا برادران خود یا پسران برادران و پسران خواهران خود یا زنان خود (یعنی زنان مسلمه) یا کنیزان ملکی خویش یا مردان اتباع خانواده که رغبت به زنان ندارند یا اطفالی که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند (و از غیر این اشخاص مذکور احتجاب و احتراز کنند) و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود. و ای اهل ایمان، همه به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار شوید.»

گروه ترجمه سایت رهیافته –معصومه طاهری

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: