تصاویر / عیادت اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی از حبیب الله کاسه ساز

اعضا انجمن شهید ادواردو در دو نوبت جمعه و دوشنبه تیر ماه ۹۶ به عیادت استاد حبیب الله کاسه ساز رفتند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: