چین
یک حدیث از امام علی(علیه السلام) در دانشگاه شانگهای

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )
گنجایش هر ظرفی با آنچه در آن نهند، تنگ می شود

جز ظرف دانش که هر چه در آن نهند، گسترش می یابد!

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: