مصر
عادات مشترک میان مسلمانان و مسیحیان در ماه رمضان

ماه رمضان تجلی همبستگی و محبت میان مسلمانان و مسیحیان در مصر است.

   به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   پایگاه اینترنتی الوفد در مطلبی با عنوان عادات مشترک میان مسلمانان و مسیحیان در ماه رمضان نوشت: یکی از آثار ماه رمضان در مصر، تجلی محبت و همزیستی میان مسلمانان و مسیحیان در این کشور است.

در این مطلب آمده است: شهروندان مصری تاکید دارند که هیچ تفاوتی مان مسلمانان و مسیحیان در ماه رمضان دیده نمی شود زیرا آنها معتقدند، مصر از آن همه مصری هاست و تعلق به پیروان دین خاصی ندارد.

کمک به مسلمانان در ارتش برای نگه داشتن روزه، جابه جا کردن شیفت های کاری و افطار دسته جمعی با برادران مسیحی، نمونه ای از هم دلی مسیحیان ومسلمانان در ماه رمضان در این کشور است.

الوفد در ادامه آورده است: تزیین محله های مسلمان یا مسیحی نشین در ماه رمضان، خروج از منازل بعد از افطار و بازی فوتبال در خیابان ها تا اذان صبح از دیگر ویژگی های ماه رمضان در مصر است.

منبع: ایکنا

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: