واشنگتن
مراسم جشن تکلیف امریکا

مراسم جشن تکلیف مدرسه فارسى مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: