اولین مرد مسلمان
نخستین کسی که به پیامبر(صلی الله علیه وآله) ایمان آورد که بود؟

اول کسی است که به پیامبر(صلی الله علیه وآله ) اسلام آورد و پشت سرش نمازخواند

پاسخ :  در مورد اینکه اولین مردی که اسلام آورد چه کسی بوده است؟ شیعه و عده کثیری از اهل سنت قایل اند که علی بن ابی طالب(علیه السلام) نخستین مردی بوده که به پیامبر(صلی الله علیه وآله) ایمان آورده است.

شاهد بر این مطلب روایاتی است که از ناحیه شیعه و سنی نقل شده است. که در اینجا به آن اشاره می کنیم:
علامه مجلسى در بحار الانوار می نویسد: « نخستین ایمان آورنده على(علیه السلام) بود، و سپس خدیجه(علیها السلام) و بعد جعفربن ابی طالب(رضى اللّه عنه)»(۱).
ابن شهر آشوب در مناقب می نویسد: «روایات گویاى این است که اولین مرد مسلمان علی(علیه السلام) و دومین مرد جعفر بن ابى طالب بود»(۲).
ابن اثیر نیز در اسد الغابه مى‏ نویسد: « چند روزى از بعثت پیامبر(صلی الله علیه وآله) نگذشته بود که ابو طالب همراه فرزندش جعفر به خانه رسول خدا(صلی الله علیه وآله) رفتند، آنگاه دیدند که على(علیه السلام) در سمت راست پیامبر(صلی الله علیه وآله) در حال اقامه نمازاست. جعفر هم بدون درنگ در سمت چپ پیامبر(صلی الله علیه وآله) به نمازایستاد. ابو طالب از مشاهده این صحنه بسیار مسرور شد و اشعارى در تحریض فرزندانش به حمایت از پیامبر(صلی الله علیه وآله) سرود. از این رو جعفربن ابی طالب دومین مردی است که پس از برادرش على(علیه السلام) به پیامبر(صلی الله علیه وآله) ایمان آورد»(۳).
علامه کراجکى در کنز الفواید هم می گوید: « بعد از علی(علیه السلام) جعفر بن ابی طالب دومین کسى بود که اسلام آورد»(۴).
همچنین طبری به نقل از عفیف کندى می گوید: « در روزگار جاهلیت به مکه آمدم، و پیش عباس بن عبد المطلب منزل گرفتم و چون آفتاب برآمد کعبه را نگریستم، دیدم جوانى بیامد و به آسمان نظر کرد، آنگاه سوى کعبه رفت و رو به آن ایستاد و چیزى نگذشت که پسرى بیامد و به طرف راست وى ایستاد و باز طولى نکشید که زنى بیامد و پشت سر وى ایستاد و چون به رکوع رفت پسر و زن رکوع کردند، پس از آن جوان سر برداشت و آن پسر و زن نیز سر برداشتند. آنگاه جوان سجده کرد و آن دو نیز سجده کردند.
من گفتم: «اى عباس این کارى بزرگ است.» عباس گفت: «آرى، کارى بزرگ است، می دانى که این کیست؟» گفتم: «نمی دانم» گفت: «این محمد بن عبد الله بن عبد المطلب برادرزاده من است، مى‏ دانى این که با اوست کیست؟» گفتم: «نمی دانم»
عباس گفت: « این على بن ابى طالب بن عبد المطلب برادرزاده من است. و آن زن که پشت سر او ایستاده خدیجه دختر خویلد همسر برادرزاده ام محمد است، و برادرزاده ‏ام به من گفته که از آسمان به او گفته شده تا چنین کنند که مى‏ بینى، به خدا اکنون بر همه زمین‏ کسى جز این سه نفر پیرو این دین نیست‏»(۵). لذا از این روایت هم استفاده می شود که علی بن ابی طالب(علیه السلام) اولین مرد مسلمان بوده است.
و باز طبری این روایت را به مضمون دیگری از عفیف نقل کرده که می گوید: «عباس ابن عبد المطلب دوست من بود و براى خرید عطر به یمن مى‏ آمد و در ایام حج       مى‏ فروخت، یک روز که من با عباس در منى بودیم مردى بیامد و وضوگرفت و به نمازایستاد و پس از آن زنى بیامد وضوگرفت و در پهلوى وى ایستاد، پس از آن جوانى بیامد و وضوکرد و پهلوى وى به نمازایستاد.» به عباس گفتم: «این مرد کیست؟» گفت: «این برادرزاده من محمد است که مى‏ گوید: « خدا او را به پیامبرى فرستاده است» و این جوان هم برادرزاده من على بن ابى طالب است که پیرو دین او شده و این، زن هم خدیجه دختر خویلد است که بر دین اوست»(۶).
همچنین طبری به نقل از کلبى روایت کرده‏ است که على(علیه السلام) نخستین کس بود که اسلام آورد(۷).
ابن حجر عسقلانی می گوید: «علیّ بن ابی طالب اوّل من اسلم»(۸).
ابن عبدالبر در کتاب استیعاب طبق چندین نقل بیان می کند که علی بن ابی طالب(علیه السلام) اولین مردی بود که اسلام آورد.
در اینجا به بعضی اقوالی که وی آورده اشاره می کنیم:
الف): روى عن سلمان، و ابى ذرّ، و المقداد، و خباب، و جابر، و ابى سعید الخدریّ، و زید بن الارقم: « انّ على بن ابى طالب (رضى الله عنه) اول من اسلم». « از سلمان، ابی ذر، مقداد، خباب، جابر، ابی سعید خدری و زید بن ارقمروایت شده است: که علی بن ابی طالب( رضی الله عنه) اولین کسی بود که اسلام آورد».
ب): و قال ابن اسحاق: « اول من آمن باللَّه و برسوله محمد( صلى الله علیه و-آله- و سلم) من الرجال على بن ابى طالب». اول مردی که به خداو پیامبرش حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) ایمان آورد علی بن ابی ابیطالب(علیه السلام) بود.
ج): عن ابن عباس، قال: « لعلىّ اربع خصال لیست لاحد غیره: هو اول عربی و عجمی- اسلم- و صلّى مع رسول الله(صلى الله علیه و-آله- و سلم) و هو الّذی کان لواوه معه فی کل زحف، و هو الّذی صبر معه یوم فرّ عنه غیره، و هو الّذی غسله و ادخله قبره»؛ « برای علی(علیه السلام) چهار خصلت است که برای احدی غیر از او نیست:
۱- او اول کسی است که به پیامبر(صلی الله علیه وآله ) اسلام آورد و پشت سرش نمازخواند.
۲- در تمام جنگها همراه پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود.
۳- در زمانی که همه از جنگ فرار می کردند او در کنار پیامبر(ص) ماند.
۴- او کسی است که پیامبر(صلی الله علیه وآله) را غسل داد و او را داخل قبر گذاشت»(۹).
ابن اثیر هم می نویسد: «على بن ابى طالب اول من اسلم». « علی بن ابی طالب اول کسی بود که اسلام آورد»(۱۰).
ابن کثیر در البدایه والنهایه می نویسد: اول ذکر آمن برسول الله(صلّى الله علیه و سلّم) و صلّى معه و صدقه على بن ابى طالب(۱۱).
یعقوبی هم می نویسد: کان اول من اسلم خدیجه بنت خویلد من النساء و علی بن ابی طالب من الرجال‏‏(۱۲).
مسعودى در مروج الذّهب می گوید: بسیارى از مردم بر این عقیده ‏اند که على بن ابى طالب(علیه السلام) هرگز به خداشرک نورزید بلکه در همه کارهایش پیرو پیامبرخدا(صلی الله علیه وآله) بود و نخستین مسلمان است(۱۳).
و ابن شهر آشوب هم در کتاب مناقب فهرستى از سابقین در اسلام ارایه داده که اسامى ده نفر نخست چنین آمده است. على(علیه السلام)، خدیجه، جعفربن ابی طالب، زید بن ثابت، عمرو بن عنبسه، خالد بن سعید، سمیه، عبیده بن حارث و حمزه(۱۴).
و ابن جریر عن جابر قال: بعث رسول الله صلّى الله علیه و سلّم یوم الاثنین و صلى علیّ یوم الثلاثاء.
و عن زید بن ارقم قال: اول من اسلم مع رسول الله صلّى الله علیه و سلّم علی بن ابی طالب(۱۵).
عز الدین بن اثیرهم در کتاب کامل می نویسد: و قال ابن عبّاس: اوّل من صلّى علیّ. و قال جابر بن عبد الله: بعث النبیّ، صلّى الله علیه و سلّم، یوم الاثنین و صلّى علیّ یوم الثلاثاء. و قال زید بن ارقم: اوّل من اسلم مع النبیّ، صلّى الله علیه و سلّم، علی‏(۱۶).
پی نوشت: (۱). بحارالانوار: مجلسی؛ ج ۶۶، ص ۱۰۲٫ (۲). مناقب: ابن شهر آشوب؛ ج ۲، ص ۴٫ (۳). اسد الغابه: ابن اثیر؛ ج ۱، ص ۲۸۷٫ (۴). کنز الفوائد:علامه کراجکى؛ ج۱، ص ۲۷۰٫ (۵). تاریخ‏ الطبری: ترجمه؛ ج‏۳، ص۸۵۹٫ (۶). تاریخ‏ الطبری: ترجمه؛ ج‏۳، ص۸۵۹٫ (۷). تاریخ‏ الطبری: ترجمه؛ ج‏۳، ص۸۶۰٫ (۸). الإصابه: ابن حجر عسقلانی؛ ج‏۴، ص۱۷۷؛ و إمتاع‏الأسماع: مقریزی؛ ج‏۱، ص۳۴٫ (۹). الاستیعاب: ابن عبدالبر؛ ج‏۳، ص۱۰۹۰٫ (۱۰). أسدالغابه: ابن اثیر؛ ج‏۳، ص۲۵۹٫ (۱۱). البدایه والنهایه: ابن کثیر؛ ج‏۳، ص۲۶٫ (۱۲). تاریخ ‏الیعقوبى: ج‏۲، ص ۲۳٫ (۱۳). مروج الذّهب: مسعودى؛ ج ۲، ص ۲۸۳٫ (۱۴). ابن شهر آشوب: مناقب؛ ج۲، ص ۴٫ (۱۵). سبل‏الهدى: ج‏۲، ص ۳۰۲٫ (۱۶). الکامل: ج‏۲، ص۵۷٫ 

منبع:http://makarem.ir

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: