چین
مراسم عروسی مسلمانان چین

چینى ها معمولا یک بار مراسم عروسى را توى شهرى که عروس اونجا به دنیا آمده برگزار می کنند و یک بار هم شهرى که داماد به دنیا آمده، و معمولا هم چند روز طول میکشه و مراسم عروسى را روز برگزار می کنند

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) چینى ها معمولا یک بار مراسم عروسى را توى شهرى که عروس اونجا به دنیا آمده برگزار میکنن و یک بار هم شهرى که داماد به دنیا آمده، و معمولا هم چند روز طول میکشه و مراسم عروسى را روز برگزار میکنن این ویدئو مربوط میشه به روز عروسى ( اینجا شهرى هست که عروس اونجا به دنیا آمده و درس خوانده و بزرگ شده) که عروس را از خانه تا مسجد همراهى میکنن و توى راه اینها راتکرارمیکنندیااینکه آیات قرآن رامیخونند

<

>

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: