اندونزی
حسینه و حوزه علمیه متفاوتی در اندونزی که به شکل کشتی ساخته شده است

حسینه و حوزه علمیه شیعیان جاکارتا که به صورت کشتی طراحی و ساخته شده است.

حسینیه، مدرسه علمیه و سالن اجتماعات سفینه النجاه
جاکارتا ـ اندونزی

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: