مستند بی مرز با حجاب
زن تازه مسلمان آشنایی بااسلام و خواب امام رضا

زنی تازه مسلمان درمورد عدم تمایلش به اسلام وروندآشنایی بااسلام ومشکلات وهمچنین خوابی که دیده می گویداین فیلم قسمتی از مجموعه بی مرزباحجاب می باشد

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: