مگلی آماسایی
مگلی آماسایی رهیافته ای از پرو

صحبتهای شنیدنی از دیدگاه یک تازه مسلمان درموردتفاوتهای نگاه اسلام ومسیحیت به موضوع زن

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: