آیلین
آیلین بانوی تازه مسلمان + دوبله فارسی

استونی کشور کوچکی در شمال اروپاست که بیشترین نسبت ملحدین (خداناباوران) در یک کشور را داراست. اما این کشور نیز مانند سایر کشورهای غربی شاهد رشد روزافزون جمعیت مسلمان است. آیلین یکی از یان جوانان تازه مسلمان شده است که از سفرش به اسلام می گوید.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: