علامه جعفری
ماجرای مردی که ظاهرا از اسلام خارج شده بود !!

من بدون اینکه از اسلام حرفى زده باشم به بیان مسائل و اصول انسانى اسلام پرداختم و از او سؤال کردم

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  علامه جعفری: روزى زنى به من تلفن کرد و گفت من شوهرى دارم و از وى نیز صاحب فرزندى هستم، انسان نیک و خوشرفتارى هم هست ولى اخیراً افکارش عوض شده و از اسلام خارج گشته است.
من نمى‏توانم و نمى‏خواهم با کسى زندگى کنم که از اسلام دور شده است؛ نظر شما چیست؟

گفتم: یک روز با شوهرت به منزل ما بیایید.

وقتى آمدند من بدون اینکه از اسلام حرفى زده باشم به بیان مسائل و اصول انسانى اسلام پرداختم و از او سؤال کردم که شما این مسائل را قبول دارید؟ گفت: بلى. گفتم: همه‏ ى این مسائل و اصول، عقاید و احکام اسلامى بود که براى شما مطرح نمودم. او در شگفتى فرو رفت.

سپس گفت اگر اینها اسلام است پس من اسلام را قبول دارم.

من رو به آن زن کردم و گفتم: شوهر شما اصلًا به اسلام وارد نشده بود تا خارج شود.

سپس گفتم: شما در این مسائل و اصول بیندیشید تا روزى آمادگى پاسخ وجدان خود را داشته باشید.

منبع: یاد یار، خاطرات استاد فاضلی از علامه جعفری

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: