در آمریکا
زنان مسلمان در آمریکا به روایت خانم مژگان عباسلو

زندگی در غربت ساده نیست اما همین که پای انتخاب در میان می‌آید و میزان التزام آدمی به چیزهایی که به اعتقاداتش در بوته‌ی آزمایش قرار می‌گیرد به نظرم از آن امتحان‌های ارزشمندی‌ست که نه شرکت و نه قبولی در آن برای همه میسر نیست.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) کیوان ابراهیمی  محصّلِ دکتری برق در ایالات متحده د رکانال تلگرامی اش @K1inUSA نوست :
خیلی از زنان آمریکایی با مذهب اسلام آشنا هستند. مثلا معلم مهد کودک دختر من با اینکه آمریکایی‌ست و کاتولیک، به سبب دوستی با معلم دیگر لبنانی آنجا که محجبه است و سال قبل معلم دختر من بود، عربی می‌داند، قرآن می‌خواند و سوره‌ی حمد را از بر است. می‌گوید به راحیل می‌گویم بخواند تا من فراموش نکنم! می‌گوید: دوست لبنانی‌ام گاندولینا به من می‌گوید بیا مسلمان شو.

من می‌خندم که می‌خواهی مادرم مرا بکشد؟ کاتولیک‌ها معتقدان سرسختی هستند و با این حال او گوشت حلال می‌خرد! از همان گوشت فروشی که ما گوشت می‌خریم! در یکی از مراکز خرید من زن یهودی را دیدم که به گرمی با من سلام و علیک کرد و گفت: «ما هم مثل شما مذهب سفت و سختی داریم و ما هم گوشت خاص می‌خوریم.» یعنی همین که می بینند کسی به مذهبش معتقد است احترام انگیز است و حرمت برانگیز. به هر طریق مسلمانان هم اینجا مثل خیلی از پیروان مذاهب دیگر در کشور ما جزو اقلیت‌ها به حساب می‌آیند و قطعا آن حقوقی که می‌توانند در کشورهای اسلامی داشته باشند ندارند

اما با توجه به وجود اقشار مختلف و مذاهب متفاوت از کشورهای مختلف در آمریکا، من تا حال به مساله‌ای که حقوق مسلمانان داخل آمریکا را زیر پا بگذارد برخورد نکرده‌ام. زندگی در غربت ساده نیست اما همین که پای انتخاب در میان می‌آید و میزان التزام آدمی به چیزهایی که به اعتقاداتش در بوته‌ی آزمایش قرار می‌گیرد، به نظرم از آن امتحان‌های ارزشمندی‌ست که نه شرکت و نه قبولی در آن برای همه میسر نیست.

منبع: شهرستان ادب

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: