شیعیان خوجه
تاریخ مختصر پیدایش شیعیان خوجه اثنی عشری

فعالیت‍های سیاسی و اجتماعی شیعیان خوجه، طرح های حمایتی آنان به ویژه در هند و پاکستان، انجمن های علمی و اجتماعی شیعیان خوجه و فعالیت های آنان، رویکردهای شیعیان خوجه ذر قبال اهل سنت، بناهای علمی و فرهنگی ایجاد شده آنان و فراز و نشیب های صورت گرفته در سازمان دهی آنان در سده اخیر از مباحث دیگر این کتاب است.

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، شیعیان خوجه یکی از منظم ترین گروه های شیعه هستند زمانی اسماعیلی بودند و در اواخر قرن نوزدهم به مذهب تشیع امامی گرویدند.

این گروه از همان زمان به صورت گروهی زندگی کرده و زمانی که به افریقا و به خصوص تانزانیا رفتند تلاش کردند تا وحدت گروهی خود را در همه عرصه ها حفظ کرده و علاوه بر حفظ هویت به لحاظ اقتصاادی نیز پیشرفت کرده ومراقب یکدیگر باشند.
امروزه شیعیان خوجه دارای تشکیلات بسیار وسیعی در افریقا، امریکا، کانادار و انگلیس هستند و در هر نقطه ای باشند به عنوان عضوی از تشکیلات خود را متعهد به تعهدات جمعی می دانند.

در این نوشتار تاریخی به بحث درباره شکل‍گیری شیعیان خوجه در هندوستان پرداخته شده است که در ابتدا آمیخته ای از افکار صوفیان و هندوان داشتند و بعدها گرایش به شیعه اثنی عشری پیدا کردند.

همچنین گسترش این گروه از شیعیان و عملکردهای آنان در ترویج برخی از افکار و اخلاق اسلامی در شبه قاره هند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کتاب شیعیان خوجه در آئینه تاریخ که شامل یک مقدمه و چهار فصل است سعی بر آن دارد تا علاوه بر شناساندن جامعه شیعه خوجه به مخاطب از آنها به عنوان یک الگوی مذهبی موفق هم یاد کند:

فصل اول- تاریخ مختصر پیدایش شیعیان خوجه اثنی عشری

نگارنده، نخست تاریخ مختصری از پیدایش شیعیان خوجه اثنی عشری و تشکیلات داخلی این فرقه شیعه در هند ارائه کرده است. سپس ورود اسلام به آفریقا و به تبع آن تشیّع بویژه تشیّع خوجه اثنی عشری به این قاره را مورد مطالعه تاریخی قرار داده است.

نویسنده، در ادامه تشکیل فدراسیون شیعیان خوجه اثنی عشری آفریقا و تشکیل فدراسیون جهانی شیعیان خوجه اثنی عشری و تاسیس مراکز پزشکی، مشاوره و آموزش اسلامی این شیعیان در سراسر دنیا و طرح های آنان در حمایت از کودکان یتیم، زنان، سالمندان، تأسیس مدارس و پرداختن به مسایل دینی و مذهبی، عزاداری در ماه محرم ، روابط آنان با سایر شیعیان به ویژه شیعیان ایران را توصیف کرده و فعالیت های دینی آنان در تبلیغ تشیّع در نقاط مختلف جهان را گزارش نموده است.

فصل دوم- فهرست جماعات عضو فدراسیون جهانی شیعیان خوجه اثنی عشری

در فصل دوم از کتاب، نگارنده فهرستی از جماعات و فدراسیون های جهانی شیعیان خوجه اثنی عشری در نقاط مختلف دنیا مانند بیمئی، پاکستان، کراچی، حیدر آباد، عدن، دبی، تانزانیا، دارالسلام، زنگبار، مومباسا، کنیا، اوگاندا، سومالی، زئیر، ماداگاسکار، جزیره موریس، بروندی، ری‍یونیون، آفریقای جنوبی، انگلستان، آمریکا، کانادا و استرالیا ارائه و فعالیت های مختلف دینی و فرهنگی آنان در کشورهای نامبرده را گزارش نموده است.

فصل سوم- فهرست شخصیت‌های برجسته شیعیان خوجه اثنی‌عشری

در فصل سوم از کتاب، فهرستی از شخصیت های بر جسته شیعیان خوجه اثنی عشری و تاثیرگذاری آنان در محافل علمی و فرهنگی در کشورهای مختلف ارائه کرده است و طرح های شیعیان خوجه اثنی عشری را برای معرفی تشیّع به دنیا برشمرده است.

نویسنده بر این باور است که شیعیان خوجه اثنی عشری اقلیتی نیرومند بودند که در اشاعه فرهنگ تشیّع و مذهب اهل بیت نقش پر رنگی داشتند و سرلوحه برنامه های خود را معرفی اهل بیت، مبارزه با فقر، حمایت از محرومان و تأمین و گسترش رفاه برای شیعیان جهان و جوامع انسانی قرار داده اند.

فصل چهارم- طرح استراتژیک فدراسیون جهانی شیعیان خوجه اثنی عشری

فعالیت‍های سیاسی و اجتماعی شیعیان خوجه، طرح های حمایتی آنان به ویژه در هند و پاکستان، انجمن های علمی و اجتماعی شیعیان خوجه و فعالیت های آنان، رویکردهای شیعیان خوجه ذر قبال اهل سنت، بناهای علمی و فرهنگی ایجاد شده آنان و فراز و نشیب های صورت گرفته در سازمان دهی آنان در سده اخیر از مباحث دیگر این کتاب است.

شیعیان خوجه در آیینه تاریخ نگاشته زهرا روغنی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است و با شماره ثبت ۵۰۶۰۳۷ در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی موجود است.

منبع:کتابخانه،موز ومرکز اسناد مجلس 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: