فهیمه نیکو منظر ارائه کرد:
تصویر سازی / شهید ادواردو آنیلی

خانم فهیمه نیکو منظر هنرمند همدانی عضو انجمن شهید ادواردو آنیلی تصویری دیگر از شهید ادواردو آنیلی را تصویر سازی نمودند

photo_2016-04-06_13-45-18

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: