یادی از پدرانی که شهید شدند
تصویرسازی / پدر آسمانی

فهیمه نیکو منظر از هنرمندان همدانی از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی است به مناسبت روز پدر این اثر را ارائه داد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )«فهیمه نیکومنظر» تصویرساز و کارگردان انیمیشن که مجموعه تصویر سازی شهید آنیلی را در کارنامه خود دارد به مناسبت روز پدر تصویرسازی جدید را هدیه به فرزندان شهدا ارائه داده است.

فهیمه نیکو منظر- پدر آسمانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: