پوستر / کمپین شیخ زک زکی را آزاد کنید

شیخ زک زکی رهبر شیعیان نیجریه که در زمان عزا داری برای امام هشتم شیعیان به شکل فجیعی باز داشت شد و بیش زا هزار نفر از یارانش قتل عام شده اند مدتهاست که در زندان دولت نیجریه قرار دارد و این موضوع با سانسور کامل خبری روبه رو بوده

photo_2016-03-22_11-10-00 photo_2016-03-22_11-10-05 photo_2016-03-22_11-10-10 photo_2016-03-22_11-10-14 photo_2016-03-22_11-10-17 photo_2016-03-22_11-10-25 photo_2016-03-22_11-10-29 photo_2016-03-22_11-10-33 photo_2016-03-22_11-10-37 photo_2016-03-22_11-10-41 photo_2016-03-22_11-10-45 photo_2016-03-22_11-10-48 photo_2016-03-22_11-10-52 photo_2016-03-22_11-10-56 photo_2016-03-22_11-11-00 photo_2016-03-22_11-11-04 photo_2016-03-22_11-11-09 photo_2016-03-22_11-11-12 photo_2016-03-22_11-11-15 photo_2016-03-22_11-31-07

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: