قرآن معجزه جاويد
اظهار نظر یک غربی تازه مسلمان شگفتی های قرآن کریم 5

یک مهندس در دانشگاه تورنتو که علاقه مند به روانشناسی بود و مطالعاتی بر روی آن داشت، تحقیقش را به پیش برد تا پایان نامه ای در تأثیر بحثهای گروهی نگاشت. مقصود تحقیق وی یافتن این بود که چگونه اغلب مردم هنگامی که در گروههای دو، سه، ده و غیره برای گفتگو جمع می شوند

miller

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،این حقیقت که قرآن کریم معجزه جاوید و اثبات کننده حقانیت و اصالت دین مبین اسلام است، مستلزم نو به نو بودن میوه اعجاز این شجره طیبه است. اساساً، معجزه چیزی است که اثبات آن هرگز محتاج دفاع متعصبانه نبوده، ولی نیازمند استدلال و برهان مبین است، آنهم از موضعی در نهایت متانت و تحمل، چرا که آن کتاب، خود مبین است، به منظور تبیین حقیقت آمد، و لذا نیازی به دست و پا زدنهای ما و… ندارد.

منطبق بر سیره قرآن عزیز، که خود به طرح انواع اتهامات علیه خود، پیامبر، واسطه انتقال پیام و… می پردازد و با نهایت متانت و قویترین استدلال پاسخگو می شود، ما خود را مجاز به محاجه، گفتمان قرآنی و پاسخ به اتهاماتی نظیر دروغگویی نسبت به پیامبر گرانقدر اسلام میبینیم.

زیبایی مقاله ذیل فقط محدود به این نمیشود که هر دو بعد به روز بودن اعجاز قرآن، و نیز دفاع از پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) و قرآن کریم را مشتمل می شود، بلکه حلاوت کشف ابعاد شگرفی از اعجاز قرآن که فقط در زمان حال خود را عیان ساخته و نیز دفاع بسیار منطقی و مجاب کننده یک تازه مسلمان نواندیش غربی را نیز در پی دارد.

مضافاً، از آنجا که این مقاله محصول کاوش بخش اینترنت هفته نامه گلستان قرآن در آن شبکه جهانی است، خدمتگزاران قرآنی را به شناخت و تأمل افزونتر به ماهیت پدیده سرنوشت ساز اینترنتی و نقش بی بدیلی که میتواند در تبلیغ و ترویج معارف قرآن با زبان و جلوه ه ای به روز آن ایفا کند، رهنمون می شود.

به دلیل حساسیت موضوع مربوط به قرآن، در ترجمه این مقاله از روش ترجمه مطلق اجتناب، و سعی شده تأکیدهای نویسنده (که در ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی معمولاً برای روانی مطلب تغییر مییابد) حتی المقدور حفظ شود؛ اگرچه دقت و زحمت بیشتر خواننده را برمی انگیزد. بدیهی است انتشار این مقاله به معنای عاری بودن آن از برخی خطاهای جزئی احتمالی نیست.بخش هایی از این تحقیق در شماره های گذشته به نظرتان رسید و ادامه اش را در این شماره می خوانید .

سه نمونه زیر از بین موضوعاتی که قرآن در رابطه با آنان جملات درستی ارائه داده است، مجموعاً تبیین می نماید که قرآن چگونه به غلبه کردن بر احتمال ادامه میدهد. در سوره شانزدهم قرآن اشاره می نماید که زنبور عسل ماده، خانه را برای به دست آوردن غذا ترک میکند (سوره نحل، آیه ۹-۶۸). حال، یک نفر شاید در مورد آن حدسی بزند و بگوید: «این زنبوری که شما در حال پرواز در اینطرف و آنطرف می بینید می تواند نر باشد یا میتواند ماده باشد، من فکر میکنم حدس خواهم زد که ماده باشد.» البته این برای درست بودن دارای شانس یک از دو میباشد. همچنان که واقع شد سخن قرآن درست از آب درآمد. اما همچنین این نیز واقع شد که این، آنچه اغلب مردم در زمان نزول قرآن باور داشتند نبود. آیا شما میتوانید فرق بین یک زنبور ماده و یک زنبور نر را بگویید؟ خوب، تشخیص آن مستلزم وجود یک متخصص است، اما اینکه زنبور نر هرگز خانه را برای گردآوری غذا ترک نمیکند، کشف نشده بود. حتی در نمایشنامه «هنری چهارم» شکسپیر برخی از شخصیتها درباره زنبورها بحث و اشاره میکنند که زنبورها سرباز هستند و دارای یک پادشاه میباشند. این آن چیزی است که مردم در زمان شکسپیر میدانستند که زنبورهایی که در حال پرواز در اطراف دیده میشوند، نر هستند و به خانه باز میگردند و پاسخگوی یک پادشاه هستند. معذلک، این همواره اشتباه بوده است. واقعیت این است که آنها ماده هستند و پاسخگوی یک ملکه اند. اینک تحقیقات ۳۰۰ سال اخیر صرف شد تا کشف گردد که ماجرا از این قرار است.

بدین ترتیب، بازگشت به فهرست حدسهای درست قرآن درباره موضوع زنبورها دارای بخت ۵۰، ۵۰ از صحت بوده است و این احتمال یک در دو میباشد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،اضافه بر موضوع زنبورها، قرآن همچنین در خصوص خورشید و طرز مسافرت آن در فضا، بحث میکند. مجدداً یک فرد میتواند در مورد این موضوع حدس بزند. وقتی خورشید در فضا حرکت میکند، در آنجا دو گزینه وجود دارد: میتواند درست مانند سنگی که شخصی پرتاب میکند در فضا سفر کند، یا میتواند مطابق با محور خودش حرکت کند. قرآن، این دومی را بیان میکند که به عنوان نتیجه حرکت، خودش حرکت میکند. بدین منظور، قرآن شکلی از لغت «صباحا» را برای توصیف حرکت خورشید در فضا، به کار میبرد. مثال زیر برای اینکه یک درک جامع از معانی ضمنی این کلمه عربی به طور شایسته در اختیار خواننده قرار گیرد، ارائه شده است.

اگر انسانی در آب است و کلمه سباحا در اشاره به حرکتش به کار رفته است،میتوان فهمید که او در حال شناکردن است، حرکتی مبتنی بر اراده خودش و نه به عنوان نتیجه یک نیروی مستقیماً وارده بر او، لذا وقتی این کلمه در اشاره به حرکت خورشید در فضا به کار رفته است، مبین آن نیست که خورشید در میان فضا بدون کنترل در نتیجه پرتاب یا نظایر آن درحال حرکت است. این بسادگی چنین معنا میدهد که خورشید طی سفرهایش درحال پیچیدن و چرخیدن است. اکنون، این آن چیزی است که قرآن تصریح می کند. اما آیا این مسأله سادهای برای کشف بود؟ آیا هر انسان عادی میتواند بگوید خورشید درحال پیچیدن است؟ فقط در زمانهای اخیر بود که تجهیزات برای نشان دادن تصویر خورشید بر روی یک میز- به نحوی که فرد می توانست بدون بستن چشمهایش بدان بنگرد- آماده شد و در خلال این فرایند، کشف شد که نه تنها بر روی خورشید سه لکه وجود دارد بلکه اینکه این لکه ها هر ۲۵ روز جابجا میشوند. این جابه جایی بر چرخش خورشید به دور محور خودش دلالت کرده است و در نتیجه ثابت می کند که همچنان که قرآن در ۱۴۰۰ سال قبل بیان کرد، خورشید طی سفرش در فضا براستی میچرخد.

در بازگشتی دوباره به موضوع حدسهای درست، احتمال درست حدس زدن در مورد هر دو موضوع- جنسیت زنبورها و حرکت خورشید- یک در چهار است!

با بازگشت به چهارده قرن پیش تصور کنیم که مردم احتمالاً چیز زیادی درباره مناطق زمانی نمیدانستند. عبارات قرآنی درباره این موضوع به طور قابل ملاحظه ای شگفت انگیز هستند. این مفهوم که یک خانواده درحالیکه خورشید طلوع میکند مشغول صرف صبحانه اند، درحالیکه خانواده دیگری دارند از هوای فرح بخش شبانگاه لذت می برند، حقیقتاً حتی در دوران جدید موضوع متحیرکنندهای است. براستی ۱۴ قرن قبل، یک انسان نمی توانست بیش از ۳۰ کیلومتر در روز طی کند، لذا مثلاً سفر از هند به مراکش، بی اغراق ماهها وقت از او صرف میکرد و احتمالاً هنگامی که او در حال صرف شام در مراکش بود، با خود می اندیشید «اکنون در خانه ام در هند، دقیقاً در حال صرف شام هستند.» این بدان خاطر است که او نمی فهمید که در فرایند سفر، از میان منطقه زمان گذشته است. تاکنون به این علت که این کلمه از الله، دانای مطلق می باشد، قرآن چنین پدیدهای را به رسمیت شناخته و تصدیق می کند. در یک آیه جالب بیان میکند هنگامی که پایان تاریخ فرا رسد و روز قیامت برپا شود، همه چیز در یک لحظه به وقوع می پیوندد و لاجرم برخی مردم در هنگام روز و برخی مردم را در هنگام شب فرا میگیرد.

به همان ترتیب که فکر چنین کشفی به چهارده قرن پیش باز نمیگردد، این مسأله به وضوح مبین خرد متعالی الله و دانش قبلی او نسبت به وجود مناطق زمانی میباشد. مشخصاً، این پدیده چیزی نیست که برای چشمان شخصی معلوم باشد، یا نتیجه تجربه انسانی باشد. این حقیقت به خودی خود به مثابه یک مدرک، گواه اصالت قرآن است. با بازگشت به موضوع حدسهای درست منطبق با هدف مثال موجود، این احتمال که شخصی درباره هر سه موضوع فوق- جنسیت زنبورها، چرخیدن خورشید و وجود مناطق زمانی- حدس صحیحی بزند، یک در هشت میباشد.

بدیهی است که شخص میتواند بدین ترتیب ادامه دهد و جلوتر و جلوتر برود، فهرست حدسهای درست را طولانی تر و طولانی تر کند؛ و البته این احتمالات با هر افزایش در موضوعاتی که فرد بتواند حدس بزند، بلندتر و بلندتر خواهد شد.

اما هیچکس نمیتواند مطلب زیر را انکار کند:

این احتمال که محمد(صلی الله علیه واله)- یک بیسواد- بدرستی درباره هزاران و هزاران موضوع حدس زده باشد و حتی یک بار اشتباه ننموده باشد، آنقدر بزرگ است که نظریه نویسندگی قرآن توسط وی، بایستی کاملاً از سر بیرون رود، حتی از سوی سرسخت ترین دشمنان اسلام!

براستی، قرآن منتظر این نوع از هماوردطلبی میباشد. بیتردید، اگر شخصی به فردی در هنگام ورود به یک سرزمین خارجی بگوید: «من پدرت را میشناسم، او را ملاقات کرده ام.» احتمالاً این مرد که از آن سرزمین است، نسبت به عبارت فرد تازه وارد شک می کند و می گوید: «شما هماکنون به اینجا آمده اید. چگونه توانستید پدر من را بشناسید؟» در نتیجه از وی خواهد پرسید: «بگو آیا پدر من بلند، کوتاه، تیره و یا سفید است؟ شبیه کیست؟» بدیهی است اگر این مسافر به پاسخ دادن درست به سؤالات ادامه دهد، شک کننده چاره ای نخواهد داشت جز اینکه بگوید: «من گمان میکنم شما پدر مرا می شناسید. نمیدانم چگونه او را می شناسید، اما گمان میکنم که چنین است!»

این وضعیت منطبق با قرآن است که اظهار میکند ناشی از فردی است که همه چیز را آفریده است. پس هر فرد حق دارد بگوید: «مرا متقاعد نما! اگر خالق این کتاب واقعاً منشأ زندگی و همه چیز در آسمانها و زمین است، پس او باید درباره این و درباره آن و غیره، بداند.» و الزاماً، هر فرد پس از تفحص در قرآن این حقایق را کشف خواهد کرد. مضاب بر این، ما همگی چیزهایی را به یقین میدانیم، اما همه ما تخصصهای لازم را برای تحقیق کردن در مورد اینکه قرآن چه چیزهایی را تأیید میکند نداریم. ایمان فرد به موازات اینکه به بررسی و اثبات حقایق موجود در قرآن بپردازد، افزون میگردد و فرد به این فکر خواهد افتاد که همه زندگیش را آنچنان بنا کند. خدای من (الله) همگان را به این حقیقت رهنمون گردد.

متمم

یک مهندس در دانشگاه تورنتو که علاقه مند به روانشناسی بود و مطالعاتی بر روی آن داشت، تحقیقش را به پیش برد تا پایان نامه ای در تأثیر بحثهای گروهی نگاشت. مقصود تحقیق وی یافتن این بود که چگونه اغلب مردم هنگامی که در گروههای دو، سه، ده و غیره برای گفتگو جمع می شوند، بهتر به نتیجه می رسند. بر اساس نمودار یافته های وی، مردم بیشترین نتیجه را هنگامی اخذ می کنند که در گروههای بیش از دو نفر گفتگو کنند. البته، این کشف مطلقاً ورای انتظارات وی بود، اما این توصیه بسیار قدیمی داده شده در قرآن است: «بگو، من از شما یک چیز می خواهم، که برای خدا قیام کنید

این حقیقت را بیازمایید [ ، دونفره و یکنفره و پس بیندیشید…» (سوره سبا، ۳۴، آیه ۴۵)

علاوه بر این، هشتاد و نهمین سوره قرآن به شهری به نام «ارم» (شهری از ستونها) اشاره میکند، که در تاریخ باستان ناشناخته بوده است و تا آنجایی که مورخان به آن پرداخته اند، ناشناخته بوده است. به هر حال، دسامبر ۱۹۷۸ نشریه جغرافیایی ملی، اطلاعات جالبی را ارائه کرد که خاطرنشان می ساخت در سال ۱۹۷۳ شهر البا ( Elba ) در سوریه از زیر خاک بیرون آورده شد.

شهر کشف شده ۴۳ قرن قدمت داشت، اما این شگفت انگیزترین بخش موضوع نبود. محققان در کتابخانه البا سندی مشتمل بر مشخصات همه شهرهایی که البا با آنها تجارت داشت یافتند. باور کنید یا باور نکنید، در این فهرست شهری وجود داشت به نام «ارم». مردم البا با مردم ارم تجارت داشته اند.

در خاتمه از شما میخواهم در عبارت زیر با دقت تأمل فرمایید:

«و آنها میگویند، چرا از سوی خدایشان نشانه هایی (آیاتی) بر او نازل نشده است؟ بگو آیات نزد الله است، و من تنها هشداردهنده آشکارم. اما آیا این برای ایشان کافی نیست که ما این کتاب (یعنی قرآن) را بر تو نازل کردیم تا بر آنها تلاوت شود؟ در حقیقت، در آن رحمت و اندرز است به مردمی که ایمان آورند.» (سوره عنکبوت، ۲۹، آیه ۵۱-۵۰)

نویسنده: پروفسور گری میلر

نویسنده: حامد دردشتیان

منبع: سایت انجمن ادواردو انیلی(مهدی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: