تازه مسلمانان
تشرف مسیحیان «آکور» نیجریه به اسلام

مسیحیان شرکت کننده در همایش آکادمی اسلامی نیجریه با عنوان «آکور برای اسلام ـ فاز هفتم» با ادای شهادتین اسلام آوردند. «اسرائیل کولاووله»، از مسیحیان کلیسای مسیح شهر آکور در جنوب غربی نیجریه ضمن اسلام آوردن در این همایش اعلام کرد:

به گزارش رهیافتگان به نقل از رسا: مسیحیان شرکت کننده در همایش آکادمی اسلامی نیجریه با عنوان «آکور برای اسلام ـ فاز هفتم» با ادای شهادتین اسلام آوردند. «اسرائیل کولاووله»، از مسیحیان کلیسای مسیح شهر آکور در جنوب غربی نیجریه ضمن اسلام آوردن در این همایش اعلام کرد: من دیروز با شرکت در این همایش و گوش دادن به سخنرانی های سخنرانان، راهی پیش روی خود جز گرویدن به اسلام پیدا نکردم.

ib extended essay

وی بدون تعلل با بیان شهادتین و انتخاب نام «محمد توفیق» برای خود، مسلمان شد.

کولاووله یکی از شهروندان شهر آکور بود که فرصت حضور در این همایش را پیدا کرد که از سوی آکادمی اسلامی نیجریه با عنوان «آکور برای اسلام – فاز هفتم» و با هدف تکریم تازه مسلمانان برگزار شد.

در این همایش مقامات و کشیشان مسیحی نیجریه که به دین مبین اسلام مشرف شده اند، سخنرانی کردند.

پس از اسلام آوردن کلاووله، عده ای از مسیحیان شرکت کننده در این همایش نیز با بیان شهادتین مسلمان شدند.

مردم نیجریه جزو مذهبی ترین مردم دنیا به شمار می روند و نیجریه در شمال محل زندگی مسلمان و در جنوب محل زندگی مسیحیان این کشور است.

مسلمانان و مسیحیان به ترتیب ۵۵ و ۴۹ درصد جمعیت ۱۴۰ میلیون نفری این کشور را تشکیل می دهند.

 

 

به اشتراک بگذارید :