سینابونگ (Sinabung)
تصاویر دیدنی از فوران آتشفشان

فوران آتشفشان سینابونگ (Sinabung) در تاناکاروی سوماترای اندونزی موجب پرتاب گدازه و مواد مذاب تا فاصله هشت هزار متری شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)    آتشفشان سینابونگ (Sinabung) در تاناکاروی سوماترای اندونزی

منبع: العالم

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: